شرکت روی پرور

هیدروکسید روی

کیک باطله ی خارج شده از چرخه تولید شمش روی، جهت باز فرآوری روی موجود در آن وارد واحد کیک شویی (BZS) می گردد. در این واحد روی موجود در کیک در چند مرحله از باطله نهایی جدا می گردد و محصول هیدروکسید روی با عیار میانگین 20% تولید می گردد و نهایتا محصول تولیدی دوباره وارد چرخه تولید شمش شرکت روی پرور می گردد.

هیدروکسید روی